Plāno atjaunot LSPA Zemessardzes nodaļu

Plāno atjaunot LSPA Zemessardzes nodaļu
Plāno atjaunot LSPA Zemessardzes nodaļu

Septembrī, sākoties jaunajam studiju gadam, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) plāno atjaunot Akadēmijas Zemessardzes nodaļu un kļūt par 1. Rīgas brigādes 13. kājnieku bataljona sastāvdaļu.

23.maijā LSPA Studiju departamenta vadītājs Ivars Kravalis, viesdocenti Einārs Pimenovs, Verners Mackars un Studējošo pašpārvaldes Valde tikās ar 13.kājnieku bataljona komandieri – pulkvežleitnantu Kasparu Mazitānu, lai pārrunātu LSPA Zemessardzes nodaļas izveidei būtiskus jautājumus.

Kā pastāstīja pulkvežleitnants Mazitāns, daudzi jauni cilvēki vēlas pievienoties Zemessardzei. Tā viņi gūst iespēju brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Dienests Zemessardzē studentiem sniegs iespēju pilnveidot sevi, uzlabot fizisko sagatavotību, aktīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, piedaloties mācībās Latvijā un ārvalstīs.

Savukārt Verners Mackars norādīja, ka Zemessardzes nodaļas izveide ir likumsakarīga un ciešā sasaistē ar Aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanas plāniem LSPA. Akadēmija ir apņēmusies līdz 2019.gada septembrim izstrādāt un licencēt jaunu studiju programmu “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Tajā tiks iekļauts specifisks modulis “Valsts aizsardzības mācība”, kurā būs iegūstama gan sporta skolotāja, gan valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikācija.

Dienesta laikā zemessargs apgūst dažādas militārās specialitātes, apgūst arī kaujas iemaņas, topogrāfiju un orientēšanos, ieroču mācību utt.. Par dienesta pienākumu izpildi un dalību mācībās katrs zemessargs saņem kompensāciju – 36 eiro dienā.

Zemessardzē uzņem 18 – 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājas lapā: www.zs.mil.lv.

LSPA Zemessardzes nodaļas izveides koordinators ir LSPA viesdocents Einārs Pimenovs, einars.pimenovs@lspa.lvPievienojies jau tagad!